ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

JPTG09 : Funny Ski Snow Hokkaido BY TG

6 วัน 4 คืน

•บินตรงกรุงเทพฯ-ซิโตเซ่เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทยTHAIAIRWAYSINTERNATIONAL(TG)พร้อมบริการอาหารแบบFULLSERVICEและฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป30กิโลกรัมและขากลับ30กิโลกรัม •พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับ3ดาวพร้อมอาหารเช้าพักออนเซ็น1คืน/โอตารุ1คืน/ซับโปโร2คืน •เที่ยวครบทุกไฮไลท์หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระบ่อโคลนเดือด“จิโกกุดานิ”ฟาร์มหมีสีน้ำตาลลานสกีKIROROSKIRESORTชมคลองโอตารุพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีนั่งกระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ •เมืองซัปโปโรชมนาฬิกาไอน้ำโรงงานช็อกโกแล็ตอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าหอนาฬิกาโบราณซัปโปโรสวนโอโดริช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโดตลาดซัปโปโรโจไงพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรและMITSUIOUTLETMALL
•บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
•พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักออนเซ็น 1 คืน / โอตารุ 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน
•เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ลานสกี KIRORO SKI RESORT ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว และกล่องดนตรี นั่งกระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ
•เมืองซัปโปโร ชมนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดซัปโปโรโจไง พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรและ MITSUI OUTLET MALL

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน