ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องเรือโจรสลัด ภูเขาไฟฟูจิ ซากุระ ปราสาทสึรุงะ นั่งกระเช้าไฟฟ้า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ168 : Tokyo Fuji Fukushima Nikko ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ BY XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน เมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายที่ยังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ขึ้นชื่อในเรื่องออนเซ็น นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาทีให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิด้วย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวญปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ หมูบ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

Day 3 : เดินทางสู่ นิกโก้ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม มีรีสอรท์น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง นำท่านชม สะพานชินเคียว เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 เยน) จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรมสวยงามจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร อีกด้วยนำท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคันนงจิ จุดชมซากุระเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติในที่พัก

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ รวบรวมเอาสุนัขจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์หลากสีเอาไว้ เดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ สัมผัสกับทัศนีย ภาพของธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสู่ เมืองเซนได เดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ เพื่อล่องเรือเฟอรรี่ชมอ่าวมัตซึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เดินทางสู่ วัดซูอิกันจิ นำท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน วัดแห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในชื่อวัดแห่งกุหลาบ เดินทางกลับสู่เมืองเซนได จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคลิสโรด

Day 5 : เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินนกับการแช่เท้าผ่อน
คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น เดินทางสู่โทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผาล้านปี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาริตะ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

Day 6 : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 09 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 30,888 -
05 – 10 เม.ย 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,888 -
06 – 11 เม.ย 2563 จันทร์ - เสาร์ 30,888 -
07 – 12 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 30,888 -
08 – 13 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 30,888 -
13 – 18 เม.ย 2563 จันทร์ - เสาร์ 35,888 -
14 – 19 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 -
16 – 21 เม.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 29,888 -
17 – 22 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 29,888 -
18 – 23 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 29,888 -
19 – 24 เม.ย 2563 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,888 -
20 – 25 เม.ย 2563 จันทร์ - เสาร์ 29,888 -
21 – 26 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 29,888 -
22 – 27 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 29,888 -
23 – 28 เม.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 29,888 -
24 – 29 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 29,888 -
25 – 30 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 29,888 -

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน