ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGFKS01 : Fukushima Nikko Sendai Premium Inlove Fukushima BY TG

6 วัน 4 คืน

บินตรงลงฟุคุชิมะโดยสายการบินไทยพรีเมี่ยมเซอร์วิส ไฮไลท์!!ชมกระท่อมหิมะณเทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ สักการะรับพลังบวกณศาลเจ้าโทโชกุ ชมสะพานไม้ชินเคียวหนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ชมความงามของปราสาทสึรุกะหรือปราสาทไอสึวาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปิศาจหิมะหรือIceMonsterณเทือกเขาซาโอะ สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอกพร้อมอิสระเล่นสกีท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า1ใน3วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พิเศษเดินเล่นหมู่บ้านกินซังออนเซ็น Free!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการ
บินตรงลงฟุคุชิมะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
ชมความงามของ ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ
สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก พร้อมอิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
พิเศษ เดินเล่นหมู่บ้าน กินซัง ออนเซ็น
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน