ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทะเลทรายแดง สวนดอกไม้เมืองหนาว by Nok Air 4 วัน 3 คืน
สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด BY DD

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พบกันที่สนามบินดอนเมือง - เดินทางถึงสนามบินเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ - เดินทางสู่เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง - ทะเลทรายขาว สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ - ลำธารนางฟ้า ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ

Day 2 : ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด และสนุกกับการนั่งรถราง(Roller Coaster) ลงไปดูน้ำตก - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ - นั่งกระเช้า เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัดจากมุมสูง - วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง -บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” - ถนนคนเดินเมืองดาลัด

Day 3 : สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด - เดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์ - ถนนคนเดิน ให้ท่านอิสระเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศพร้อมชมโชว์การแสดง

Day 4 : ทำเนียบอิสรภาพ ในอดีตเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม จำลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ หรือเรียกอีกอย่างว่า“โบสถ์พระแม่มารี” - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว - วัดเที่ยนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว -ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองให้ท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง -ออกเดินทางสู่สนามบินเตินเซินเญิ้ต - เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,999 FULL
13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
16 – 19 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,999 FULL
20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
23 – 26 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,999 FULL
27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,999 FULL
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 -
13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,999 -
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 -
20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
22 – 25 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 9,999 -

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน