ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ศาลเจ้าจิ้งจอก ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP20-SL : Pro ชมพูว๊าว Osaka Kyoto Freeday BY SL

4 วัน 3 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ (Expo’70 Commemorative Park) คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo เมื่อครั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1970 มีหอคอยพระอาทิตย์ นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITYแห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยะมิซุ รู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใส นับเป็นวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม นำท่าน ชมพิธีชงชา นำท่านเดินทางยัง ย่านกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น

Day 3 : อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า บริเวณปราสาทโอซาก้า มีจุดชมซากุระมากมาย ไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ นำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซออกเดินทางกลับ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน