ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ซากุระ ปราสาทมัตสึโมโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP56-SL : Pro Sakura Nagoya Takayama Toyama BY SL

4 วัน 3 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า เดินทางถึงสนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า นำท่านชม Nabana no sato Winter
Illumination จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

Day 2 : นำท่านเดินทางยังแม่น้ำชินซาไก ชมสวนคากามิกะฮาระ เพื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริมฝั่งแม่น้ำ เป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางยังย่านเมืองเก่าทาคายาม่า นำท่านเดินทางยังสะพานนาคะบาชิ เป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาตอันงดงาม จากนั้นนำท่านชมปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านอิสระเที่ยวชมถนนคนเดินมัตสึโมโต้

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่วัดเซนโคจิ เป็นพุทธศาสนสถานอันเก่าแก่แห่งเมืองนากาโน่ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งของ ปราสาททะคะดะ ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีซากุระที่ปลูกไว้ภายในสวนกว้างใหญ่แห่งนี้จะผลิดอกบานงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยังโทยาม่า นำท่านชมสวนอาซาฮี
ฟุนะกาว่า เป็นจุดชมซากุระท่ามมกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จะได้เห็นดอกซากุระพากันเบ่งบานเรียงรายติดริมแม่น้ำฟุนากาว่า และยังมีพื้นหลังเป็นเทือกเขาเทอืกเขาคิตะ – แอลป์ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำโชงาวะ มีชื่อเสียงในการทำไร่แบบดั้งเดิม นำท่านเดิน ทางสู่ AEON MALL GIFU ให้ท่านได้ซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น

Day 4 : นำทา่นเดินทางสู่ศาลเจ้าโอสุคันนอน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆในแถบตอนกลาง เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OULET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินเมืองนาโกย่า ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน