ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ซากุระ ปราสาทมัตสึโมโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP56-SL : Pro Sakura Nagoya Takayama Toyama BY SL

4 วัน 3 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า เดินทางถึงสนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า นำท่านชม Nabana no sato Winter
Illumination จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

Day 2 : นำท่านเดินทางยังแม่น้ำชินซาไก ชมสวนคากามิกะฮาระ เพื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริมฝั่งแม่น้ำ เป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางยังย่านเมืองเก่าทาคายาม่า นำท่านเดินทางยังสะพานนาคะบาชิ เป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาตอันงดงาม จากนั้นนำท่านชมปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านอิสระเที่ยวชมถนนคนเดินมัตสึโมโต้

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่วัดเซนโคจิ เป็นพุทธศาสนสถานอันเก่าแก่แห่งเมืองนากาโน่ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งของ ปราสาททะคะดะ ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีซากุระที่ปลูกไว้ภายในสวนกว้างใหญ่แห่งนี้จะผลิดอกบานงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยังโทยาม่า นำท่านชมสวนอาซาฮี
ฟุนะกาว่า เป็นจุดชมซากุระท่ามมกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จะได้เห็นดอกซากุระพากันเบ่งบานเรียงรายติดริมแม่น้ำฟุนากาว่า และยังมีพื้นหลังเป็นเทือกเขาเทอืกเขาคิตะ – แอลป์ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำโชงาวะ มีชื่อเสียงในการทำไร่แบบดั้งเดิม นำท่านเดิน ทางสู่ AEON MALL GIFU ให้ท่านได้ซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น

Day 4 : นำทา่นเดินทางสู่ศาลเจ้าโอสุคันนอน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆในแถบตอนกลาง เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OULET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินเมืองนาโกย่า ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 05 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
03 – 06 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 29,999 -
05 – 08 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 29,999 -
06 – 09 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
09 – 12 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 - W/L
10 – 13 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 29,999 -
12 – 15 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 29,999 - W/L
13 – 16 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 29,999 -
16 – 19 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
17 – 20 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
19 – 22 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 - W/L
20 – 23 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 - W/L
23 – 26 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
24 – 27 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 - W/L
26 – 29 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 - W/L

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน