ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว คาวาสึ ชิราคาวาโกะ ซากุระ เล่นสกี by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
PJP47-XW : Pro Snow Sakura Osaka Tokyo Kawazu BY XW

6 วัน 4 คืน

บินเข้าโอซาก้าบินกลับนาริตะโดยสายการบินNOKSCOOT บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะเมืองเก่าทาคายาม่า ชมเทศกาลดอกซากุระณเมืองคาวาสึ ชมปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สนุกสนานณลานสกีฟูจิเท็นฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมเมืองเกียวโตปราสาททองคินคะคุจิ+ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ1ขวดFREEWIFIONBUS
บินเข้าโอซาก้าบินกลับนาริตะโดยสายการบินNOKSCOOT
บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะเมืองเก่าทาคายาม่า
ชมเทศกาลดอกซากุระณเมืองคาวาสึ
ชมปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
สนุกสนานณลานสกีฟูจิเท็นฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
ชมเมืองเกียวโตปราสาททองคินคะคุจิ+ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ1ขวดFREEWIFIONBUS

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน