ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเก่าทาคายาม่า ปราสาทอีกาดำ ปราสาททองคินคะคุจิ by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
PJP46-XW : Pro Snow Golden Route Osaka Tokyo Free Day BY XW

6 วัน 4 คืน

บินเข้าโอซาก้าบินกลับนาริตะโดยสายการบินNOKSCOOT บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะเมืองเก่าทาคายาม่า ชมเทศกาลไฟNabananosatoWinterIllumination ชมปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สนุกสนานณลานสกีฟูจิเท็นฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมเมืองเกียวโตปราสาททองคินคะคุจิ+ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู GoldenRouteโกเด้นรูท
บินเข้าโอซาก้า บินกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination
ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู
Golden Route โกเด้นรูท

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเก่าทาคายาม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน