ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ แช่ออนเซ็น by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP76 : Pro Winter Fukuoka Beppu Freeday BY SL

5 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ฟุกุโอกะโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ถ่ายรูปเช็คอินบ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ1ใน8บ่อของเมืองเบ็ปปุ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะเป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด ช้อปมันส์สนั่นเมืองเอ้าท์เล็ตเท็นจิน+ย่านการค้ายูเมะทาวน์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ
สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด
ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์
แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน