ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิเทน กันดั้มโอไดบะ แช่น้ำแร่ออนเซ็น by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT19.1 : Tokyo - Hakone Cruise - Fujiten Ski BY XW

5 วัน 3 คืน

เมืองยามานาชิ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่-โกเทมบะแฟคทอรี่เอาท์เลต-แช่น้าแร่ออนเซ็น-ลานสกีฟูจิเทน-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้าใส)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับญี่ปุ่น-โตเกียว-กันดั้มโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว-สะพานสายรุ้ง-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีหรือเลือกOPTIONAใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านชิบูย่า-คาเฟ่หุ่นยนต์-ช้อปปิ้งชินจูกุOPTIONBทัวร์ด-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ–หอคอยโตเกียวสกายทรี #รูดบัตรไม่ชาร์จ
เมืองยามานาชิ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่-โกเทมบะแฟคทอรี่เอาท์เลต-แช่น้าแร่ออนเซ็น-ลานสกีฟูจิเทน-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้าใส)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับญี่ปุ่น-โตเกียว-กันดั้มโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว-สะพานสายรุ้ง-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีหรือเลือกOPTIONAใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นาเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านชิบูย่า-คาเฟ่หุ่นยนต์-ช้อปปิ้งชินจูกุOPTIONBทัวร์ด-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ–หอคอยโตเกียวสกายทรี

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน