ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ปราสาทฮิเมจ นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Osaka Himeji Kitty Shinkansen XW

5 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น“HelloKittyShinkansen“|คิโนซากิออนเซ็น นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ|หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ|เมืองเก่าคุราชิกิ ปราสาทฮิเมจิ|ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์&ชินไซบาชิ
นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen“ | คิโนซากิ ออนเซ็น
นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | เมืองเก่าคุราชิกิ
ปราสาทฮิเมจิ | ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ & ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน