ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองยานากาวะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ล่องเรือชมเมือง by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
Kyshu รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ BY TG

6 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น“HelloKittyShinkansen|ศาลเจ้าดาไซฟุ ล่องเรือชมเมือง|สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ|ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น|น้ำตกมิคะเอริ
นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจ้าดาไซฟุ
ล่องเรือชมเมือง | สวนดอกไม้ มิฟูเนะยามะ | ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น | น้ำตกมิคะเอริ

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองยานากาวะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน