ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ วัดนาริตะ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
JXW227 : Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี BY XW

5 วัน 3 คืน

พักฟูจิออนเซ็น1คืนโตเกียว1คืนนาริตะ1คืน ทานBBQYakinikuทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สุดคุ้ม!!!มีไกด์รถพาเทียวทุกวันไม่มีฟรีเดย์ ชมงานประดับไฟฤดูหนาวTOKYOGERMANVILLAGE1ใน3งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโตจังหวัดชิบะ สนุกสนานลานสกีFUJITENSNOWRESORTที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิสัมผัสหิมะขาวปุย เดินทางโดยสายการบินNOKSCOOT(XW)บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ) แบบที่นั่ง3-4-3น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ20กก.
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โตเกียว 1คืน นาริตะ 1คืน
ทานBBQ Yakiniku ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
สุดคุ้ม!!! มีไกด์รถ พาเทียวทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ
สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก.

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน