ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาสากุสะ ออนเซ็น ซากุระ อิสระเต็มวัน by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
NRT24 : Tokyo Bloom Blossom BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

Day 2 : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ - อิสระช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติในที่พัก

Day 3 : เดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่นี่มีซากุระหลายพันธุ์ - สวน ทิวลิป ฟูรูซาโตะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มี สวนดอกทิวลิปและกังหันลมไสตล์เนเธอร์แลนด์ - TOKYO GERMAN VILLAGE หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ เป็นธีมปาร์คในสไตล์หมู่บ้านเยอรมัน

Day 4 : อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง

Day 5 : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง - อิออน มอลล์ - เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน