ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น จิคริกะฟูจิ วัดอาชากุสะ หมู่บ้านโอซีโนะฮัดไค คลองเมกุโระ by Scoot 5 วัน 3 คืน
NRT22 : Tokyo Sakura Daisuki BY TR

5 วัน 3 คืน

ชมสามสวนชากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น! ㆍสวนอุเอในะㆍมากุโระริเวอร์ㆍจิคริกะฟูจิ ㆍวัดอาชากุสะㆍหมู่บ้านโอซีโนะฮัดไคㆍช้อปปิ้งชินจุก,ฮาราจุก ㆍพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวㆍโกเท็มบะอาท์เล็ทㆍคลองเมกุโระ
ชมสามสวนชากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น!
ㆍ สวนอุเอในะ ㆍ มากุโระริเวอร์ ㆍ จิคริกะฟูจิ
ㆍวัดอาชากุสะ ㆍ หมู่บ้านโอซีโนะฮัดไค ㆍ ช้อปปิ้ง ชินจุก,ฮาราจุก
ㆍ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ㆍ โกเท็มบะอาท์เล็ท ㆍ คลองเมกุโระ

ทัวร์ญี่ปุ่น จิคริกะฟูจิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน