ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP55-SL : Pro Nagoya Shirakawago Toyama Nagano Matsumoto Fuji BY SL

5 วัน 4 คืน

บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นหรือขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 พระใหญ่ทาคาโอะพระใหญ่1ใน3ของญี่ปุ่น ตามรอยภาพยนตร์การ์ตูนในดวงใจ“โดราเอม่อน” ชมปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้+ปราสาทใหม่โทยาม่า ชมลิงแช่ออนเซ็นนากาโน่+วัดเซ็นโคจิ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พระใหญ่ทาคาโอะ พระใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
ตามรอยภาพยนตร์การ์ตูนในดวงใจ “โดราเอม่อน”
ชมปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ + ปราสาทใหม่โทยาม่า
ชมลิงแช่ออนเซ็นนากาโน่ + วัดเซ็นโคจิ
แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน