ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ เล่นสกี by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJOT1 : Osaka - Takayama - Tokyo BY XW

6 วัน 4 คืน

ปราสาทโอซาก้า-ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ-สะพานแดง-ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญี่ที่สุดในนครโอซาก้า-เมืองกิฟุหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาซูจิ-สะพานแดงนาคะบาชิ-อิสระถ่ายรูปศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ออนเซ็น-ลานสกีฟูจิเทน-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส-เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น-โตเกียว-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีOPTIONAใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านชิบูย่า-คาเฟ่หุ่นยนต์-ช้อปปิ้งชินจูกุOPTIONBทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-สนามบินนาริตะ #รูดบัตรไม่ชาร์จ

ปราสาทโอซาก้า-ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ-สะพานแดง-ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญี่ที่สุดในนครโอซาก้า-เมืองกิฟุหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาซูจิ-สะพานแดงนาคะบาชิ-อิสระถ่ายรูปศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ออนเซ็น-ลานสกีฟูจิเทน-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส-เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น-โตเกียว-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีOPTIONAใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยวตลาดปลาซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านชิบูย่า-คาเฟ่หุ่นยนต์-ช้อปปิ้งชินจูกุOPTIONBทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-สนามบินนาริตะ


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน