ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 16596
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP53-SL : Pro Snow Nagoya Takayama Nagano BY SL
4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น
เต็มอิ่มชมงานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO
ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น 'วัดเซ็นโคจิ'
พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 FULL
16 – 19 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
23 – 26 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 25,999 FULL
26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 25,999 -
27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 29,999 -
29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 30,999 -
30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 30,999 -
03 – 06 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 25,999 -
05 – 08 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 FULL
06 – 09 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
13 – 16 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
20 – 23 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
24 – 27 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999
27 – 30 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999
03 – 06 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
10 – 13 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999
17 – 20 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999
24 – 27 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999
28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 FULL
02 – 05 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 FULL
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 W/L
06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 FULL
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 W/L
09 – 12 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 FULL
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999
13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 FULL
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999
20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 FULL