ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 16594
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP012-SL : Pro Tokyo Fiji Snow Easy Easy ภาค II BY SL
5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
เข้าที่พัก (ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น)
สัมผัสหิมะลานสกี -โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น- โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 – 24 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 W/L
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,999 W/L
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999 W/L
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999 W/L
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999 W/L
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999 W/L
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,999 W/L
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,999 W/L
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999
19,999
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999 W/L
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999
19,999
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 21,999
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 20,999
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,999 W/L
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 28,999
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,999
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 27,999 W/L
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,999
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,999 W/L
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 23,999
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 W/L
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,999
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,999
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 21,999
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 20,999
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 21,999
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,999
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,999
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,999
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,999
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 W/L
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,999 W/L
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,999
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,999
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,999 W/L
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,999