ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หมู่บ้านราเม็ง เรือตัดน้ำแข็ง หุบเขานรกจิโงคุดานิ สโนว์โมบิล by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH04 : Hokkaido I Want Snow เช็คอิน เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว BY XW

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เดินทางสู่ เมืองฮอกไกโด เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ที่ราเม็งของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวออนเซ็น

Day 3 : เดินทางเข้าสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เพื่อนำท่านไปล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora ท่านจะได้ล่องเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นพร้อมชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์และได้เห็นชีวิตของสัตว์โลกในเขตหนาว เช่น นกอินทรีย์ทะเลหางขาว แมวน้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์โอคอทสก์ ริวเฮียว (ธารน้ำแข็ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโด ที่เน้นธารน้ำแข็งและสัตว์ทะเลของทะเลโอคอทสก์ พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงธารน้ำแข็งจำลองภายในห้องที่มีอุณหภูมิ-15C นา ท่านขึ้นรถโค้ชกลับมายัง เมืองอาซาฮิคาว่า จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง AEON MALL

Day 4 : นำท่านสู่สวนสัตว์อะซาฮิยามะ ฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวโดยทางสวนสตัวจ์ะมีการนำเหล่าเพนกวินออกมาเดินท้าลมหนาว นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด นำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโอตารุ จากนั้นนำท่านชมวิวริมคลองโอตารุถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ต่อด้วยร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆของตัวการ์ตูนดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตคุกกี้ได้ในระยะใกล้ๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปทำคุกกี้ด้วยตนเองอีกด้วย นำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองซัปโปโร จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ

Day 5 : อิสระช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ เป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึง
ปัจจุบัน จากนั้นต่อด้วย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้าตาล จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม ที่เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองซัปโปโร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ

Day 6 : นำท่านสู่ Snowmobile Land Sapporo เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษการขับสโนว์โมบิล Snowmoblie ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน