ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ พระงาทัตยี by Nok Air 1 วัน
ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว BY DD

1 วัน

เจดีย์ชเวดากอง|พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)|เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ/เทพกระซิบ)|พระงาทัตยี|วัดพระหินอ่อน|ไหว้พระ5วัดอลังการอาหารเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน