ทัวร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า – ฮวาเหลียน – คีลุง – ไทเป BY CX

5 วัน 4 คืน

“ชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า” “ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นถนนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของไต้หวัน” “ชมตึกไทเป101แลนด์มาร์คแห่งเมืองไทเปที่มีความสูงถึง508เมตร” “ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติงและมิตซุยเอาท์เลท” “มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง”
“ชมศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า”
“ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถนนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของไต้หวัน”
“ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คแห่งเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 508 เมตร”
“ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง และมิตซุย เอาท์เลท”
“มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง”

ทัวร์ญี่ปุ่น ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน