ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง พบรัก ดานัง ฮอยอัน by Air Asia 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง พบรัก ดานัง ฮอยอัน (พักบนบาน่าฮิลล์)

3 วัน 2 คืน

เมืองดานัง|เมืองฮอยอัน|บานาฮิลล์|สะพานทอง|นั่งเรือกระด้ง|พักบนบานาฮิลล์|เมนูพิเศษกุ้งมังกร
เมืองดานัง | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | นั่งเรือกระด้ง | พักบนบานาฮิลล์ | เมนูพิเศษกุ้งมังกร

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน