ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเกบิเค ทะเลสาบโทวาดะ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
Sendai Aomori Yamagata Premium Winter BY TG

6 วัน 4 คืน

ล่องเรือเกบิเค|ทะเลสาบโทวาดะ|นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์|ทะเลสาบทาซาวะ|กินซังออนเซ็น|หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ|แช่ออนเซ็น
ล่องเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ | ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเกบิเค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน