ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านอิเนะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ171 : Osaka Kyoto Miyama Ine ซุปตาร์ ชาวประมง อมชมพู BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ออกเดินทางสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

Day 2 : นำท่านสู่ อาราชิยาม่า ท่านชม สวนป่าไผ่ อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาม่า ชม หมู่บ้านคายาบูกิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต นำท่านเดินทางสู่ย่านกิออน อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชา

Day 3 : นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เดินทางสู่วัดคินคะคุจิ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอิเนะ อิสระให้ท่านเดินชม หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

Day 4 : ท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ หรือ มิโนะโอะ นำท่านชม น้ำตกมิโนะ อยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

Day 5 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน