ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ม่วนใจ๋ by Myanmar National Airlines 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง ม่วนใจ๋ 9 วัดดัง EP.2 BY UB

3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง–พระลาภมุนี–พระเขี้ยวแก้ว–เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจเทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี–วัดงาทัตจี-วัดบารมี–เจดีย์กาบาเอ–ตลาดสก็อต-สนามบิน–เชียงใหม่
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์
ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี - วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – เชียงใหม่

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน