ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น . by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH02 : Hokkaido I Love Snow BY XW

6 วัน 4 คืน

ฟรีมิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง-–เมืองอาซาฮิคาว่า–หมู่บ้านราเม็ง–เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว(-/SB/-) ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง14-19ธันวาคม2562และ30–04มกราคม2563จะนำท่านไป-เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมโกะเรียวคาคุ -โกดังอิฐแดงริมน้ำ–ภูเขาฮาโกดาเตะ-อิออนมอลล์พักที่HAKODATEKOKUSAIHOTELหรือเทียบเท่า-:เมืองมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ-พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง–เมืองอาซาฮิคาว่า–AEONMALL(B/L/-) ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง14-19ธันวาคม2562และ30–04มกราคม2563จะนำท่านไป-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-เมืองโนโบริเบทสึ –หุบเขานรกจิโกคุดานิ–ภูเขาไฟโชวะชินซัง-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(ไม่รวมค่าเข้า)–ทะเลสาบโทยะพักที่คิโรโระสกีรีสอร์ทหรือเทียบเท่า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ–ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-ถนนซาไกมาจิ(B/-/-) –โรงงานช็อคโกแลต-เมืองซัปโปโร–DUTYFREE-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยOPTIONAหรืออิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโรOPTIONB(B/-/-) **ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางไกด์แนะนำเส้นทางให้หรือเลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ตามเงื่อนไขบริการ**-ลานสโนว์โมบิล–สนามบินนิวชิโตเสะ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
ฟรี มิราเคิลเลาจน์ ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว (-/SB/-)
ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง 14-19 ธันวาคม 2562 และ 30 – 04 มกราคม 2563 จะนำท่านไป - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคาคุ
- โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ภูเขาฮาโกดาเตะ - อิออน มอลล์ พักที่ HAKODATE KOKUSAI HOTEL หรือ เทียบเท่า - : เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – AEON MALL (B/L/-)
ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง 14-19 ธันวาคม 2562 และ 30 – 04 มกราคม 2563 จะนำท่านไป - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโนโบริเบทสึ
– หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – ทะเลสาบโทยะ พักที่คิโรโระ สกี รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ (B/-/-)
– โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร – DUTY FREE - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B (B/-/-)
** ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ไกด์แนะนำเส้นทางให้ หรือ เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ตามเงื่อนไขบริการ** - ลานสโนว์โมบิล – สนามบินนิวชิโตเสะ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
14 – 19 มี.ค 2563 เสาร์ - พฤหัส 30,999 -
21 – 26 มี.ค 2563 เสาร์ - พฤหัส 30,999 -
23 – 28 มี.ค 2563 จันทร์ - เสาร์ 30,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน