ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน by Myanmar Airways 3 วัน 2 คืน
พม่าทันใจ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน BY 8M

3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจเทพกระซิบ)เจดีย์กาบาเอ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองหงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-ตักบาตรพระ1,000รูป-วัดไจ๊คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)-พระธาตุอินแขวน(รวมกระเช้า1ขาอาจะเป็นขาขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ๋น-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-วัดบารมี
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้า 1 ขา อาจะเป็นขาขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน