ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJH01 : Hokkaido Kiroro Ski Resort BY XW

5 วัน 3 คืน

ฟรีมิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง-เมืองโนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกคุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัง-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(ไม่รวมค่าเข้า)–คิโรโระสกีรีสอร์ท-แช่ออนเซ็นธรรมชาติ-ลานสกีคิโรโระ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ–ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-ถนนซาไกมาจิ-เมืองซัปโปโร-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยOPTIONAหรืออิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโรOPTIONBศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก #รูดบัตรไม่ชาร์จ
ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - ลานสกี คิโรโระ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโนโบริเบทสึ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน