ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 4 วัน 3 คืน
CTP14 : จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณเฟิ่งหวง BY CZ

4 วัน 3 คืน

สัมผัสGlassSkywalkที่เทียนเหมินซานชมเมืองเวนิชแห่งเส้นทางจีนเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียงประตูสวรรค์เทียนเหมินซานสะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า
สัมผัส Glass Skywalk ที่เทียนเหมินซาน ชมเมืองเวนิชแห่งเส้นทางจีน เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน