ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกี กระเช้าลอยฟ้าคาชิ ดิสนีย์แลนด์ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT21 : โตเกียว เช็คอิน ลานสกี กระเช้าลอยฟ้าคาชิ

5 วัน 3 คืน

วันที่1:กรุงเทพสนามบินดอนเมือง วันที่2:สนามบินนาริตะ–โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ–โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะเอ้าท์เลต–ทะเลสาบคาวากุจิโกะ–กระเช้าลอยฟ้าคาชิคาชิ–แช่ออนเซนธรรมชาติ วันที่3:ลานสกีฟูจิเท็นหรือสโนว์ทาวน์เยติ–ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส–เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ–กันดั้มโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-สะพานสายรุ้ง วันที่4:อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งOPTIONAเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีOPTIONB วันที่5:กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง #รูดบัตรไม่ชาร์จ
วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ– โตเกียว -วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ–โตเกียวสกายทรี
–โกเทมบะ เอ้าท์เลต – ทะเลสาบคาวากุจิ โกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิคาชิ– แช่ออนเซนธรรมชาติ
วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- หมู่บ้านน้ำใส – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง
วันที่ 4 : อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง OPTION A เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION B
วันที่ 5 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน