ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 16249
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XJ173 : Tokyo Fuji Freeday ซุปตาร์ ไฟไหม้5 BY XJ
5 วัน 3 คืน

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,888 FULL
07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 18,888 -
08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,888 FULL
09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,888 -
10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,888 -
11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 18,888 FULL
14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 18,888 -
15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,888 -
16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,888 -
17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,888 FULL
18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 18,888 FULL
19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
20 – 24 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,888 FULL
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 18,888
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,888 FULL W/L
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,888 FULL
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,888 FULL
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 18,888 FULL
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,888
27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,888 FULL
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,888 FULL
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,888
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,888 FULL
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,888
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 18,888 FULL
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,888 FULL
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,888 FULL
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 19,888
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,888
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,888
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888 FULL
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 19,888 W/L
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,888
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,888 W/L
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 19,888 FULL
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 19,888
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,888
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,888
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,888
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 19,888
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,888
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,888
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,888
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 19,888
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,888
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,888 FULL
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,888
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 19,888
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888