ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
VZDAD12 : เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ BY VZ

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ นำท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย สร้างตามความเชื่อแบบจีน ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน ท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมาย ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์

Day 3 : อิสระทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน แวะชม บ้านแกะสลักหินอ่อน ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ

Day 4 : นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยม สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน