ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮฮกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านมัคคะริ ลานสกีคิโรโระ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ164 : Hokkaido Hakodate Ski Kamakura ซุปตาร์ บ้านหิมะ น่าหม่ำ BY XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านกินดื่มเที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านสู่ เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีคิโรโระ ลานสกียอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนานุ่มของหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย จนกระทั้งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร

Day 3 : นำท่านสู่หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ นำท่านสู่ป้อมโกเรียวคาคุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

Day 4 : นำท่านสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ นำท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านมัคคะริ ไฮไลท์!!! ให้ท่านได้หลบอากาศหนาว ทำร่างกายให้อบอุ่นภายในกระท่อมหิมะ พร้อมกับรับประทานอาหารเย็น

Day 5 : นำท่านชมศาลเจ้าฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เดินทางสู่เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย

Day 6 : เดินทางถึงเมืองไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮฮกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน