ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นมัสการหลวงพ่อโต เล่นหิมะ ชมซากุระ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP16-SL : Pro Tokyo Snow Vs Sakura BY SL

5 วัน 3 คืน

หลวงพ่อโต หนึ่งในสามของญี่ปุ่น สนุก ฝุดๆ หิมะ ขาวๆ นุ่มๆ เช็คอิน ฟินๆ ซากุระงามๆ สัมผัสวัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น ช้อปเต็มอิ่มใจกลางกรุงโตเกียว #เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 7 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ คามาคุระ มีวัด ศาลเจ้า และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงซัมเมอร์ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ “พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น” ให้ท่านได้ ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย และตอนเย็นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น Day 3 : นำท่านเดินทางไปที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม และนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาซึ เป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียง และมีชื่อเสียงในเรื่องของซากุระที่บานเร็วสุดในแถบคันโต ดอกซากุระที่นี่มีสีชมพู มีขนาดใหญ่พิเศษ ให้ทุกท่านได้เช็คอิน เดินถ่ายรูปกับงานเทศกาลชมซากุระ สวยๆ ริมแม่น้ำ อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับร้านค้าน่ารักๆข้างทาง ให้ได้เลือกชิมกันแบบเพลินเพลิน Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว จากนั้นนำท่านชม พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมภายนอก) นับว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวมีทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่น และนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย จากนั้นนำเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว Day 5 : ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน