ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น by Nok Air 3 วัน 2 คืน
พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม BY DD

3 วัน 2 คืน

หงสาวดี|เจดีย์ชเวมอร์ดอร์lพระราชวังบุเรงนองlพระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียวlเจดีย์ไจ๊ปุ่นlพระนอนตาหวานlเจดีย์ชเวดากองlเมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ/เทพกระซิบ)lช้อปปิ้งตลาดสก๊อตlวัดพระหินอ่อน แถมฟรี!!จี้เทพทันใจผ่านพิธีปลุกเสก/ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน1เที่ยว เมนูพิเศษ!!สลัดกุ้งมังกรเป้ดปักกิ่ง นมัสการพระสมณโคดมปางประทานพร(องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)เสริมสิริมงคล บูชา3มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า(พระธาตุอินทร์แขวนlเจดีย์ชเวดากองlเจดีย์ชเวมอร์ดอร์)
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง
นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล
บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ )

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน