ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XJ159 : Osaka Kyoto Miyama Ine ซุปตาร์ ชาวประมง BY XJ

5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์!!เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ณหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกณหมู่บ้านคายาบูกิแห่งเมืองมิยาม่า ตระการตาความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโตวัดทองคินคะคุจิและเฉิดฉายย่านกิออน ชมพิธีชงชาญี่ปุ่นและสักการะขอพรณศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ!!เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีพร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจเอ็กซ์โปซิตี้และชินไซบาชิ FREEWIFIONBUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
ไฮไลท์!! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า
ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกิออน
ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น และสักการะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน
ช้อปปิ้งจุใจ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
20 – 24 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,888 -
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 19,888 -
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,888 -
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 25,888 -
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,888 -
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 -
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 -
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,888 -
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,888 -
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,888 -
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,888 -
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 -
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 -
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 -
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 -

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน