ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานะ น้ำตกชิไรโตะ กิจกรรมลานสกี by THAI Airways 7 วัน 4 คืน
HON-02-1 : Snow Themepark Osaka - Tokyo BY TG

7 วัน 4 คืน

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน  CYPRESSHOTELNAGOYAORSIMILARCLASS3* ทะเลสาบฮามานะ–น้ำตกชิไรโตะ–กิจกรรมลานสกี  MOTOSUVIEWHOTELORSIMILARCLASS“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์” ภูเขาไฟฟูจิ(ผ่านชม)–หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ–โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ  TMARKCITYHOTELTOKYOOMORIORSIMILARCLASS3* อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)  TMARKCITYHOTELTOKYOOMORIORSIMILARCLASS3* วัดอาซากุสะ–โตเกียวสกายทรี(แวะถ่ายรูป)–ตลาดปลาซึคิจิ–โอไดบะ #GoldenRoute#โกลเด้นรูท
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
 CYPRESS HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS 3*
ทะเลสาบฮามานะ – น้ำตกชิไรโตะ – กิจกรรมลานสกี
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS “พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3*
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3*
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ – โอไดบะ
#Golden Route #โกลเด้นรูท

ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน