ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CHU-01 : First Sakura Nagoya - tokyo BY TG

6 วัน 3 คืน

ทะเลสาบฮามานะ–เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ-เก็บสตรอเบอร์รี่  MOTOSUVIEWHOTELORSIMILARCLASS“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์” ภูเขาไฟฟูจิ(ผ่านชม)–กิจกรรมลานสกี–โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ  TMARKCITYHOTELTOKYOOMORIORSIMILARCLASS3* อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)  TMARKCITYHOTELTOKYOOMORIORSIMILARCLASS3* วัดอาซากุสะ–โตเกียวสกายทรี(แวะถ่ายรูป)–ตลาดปลาซึคิจิ–โอไดบะ
ทะเลสาบฮามานะ – เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ - เก็บสตรอเบอร์รี่
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS “พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
ภูเขาไฟฟูจิ (ผ่านชม) – กิจกรรมลานสกี – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3*
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS 3*
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ – โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน