ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ลานสกีชิคิไซ อุทยานโมอาย ตลาดปลาโจไก by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
CTS07 : Hokkaido คึกคัก ครุคริ BY XW

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) นำท่านเดินทางสู่เมือง Asahikawa เยี่ยมชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ นำท่านสู่ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) นำท่านเดินสู่เมืองโอตารุ เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมโรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ DUTY FREE และช้อปปิ้งที่ มิตชุย เอาท์เล็ท นำท่านชมชิงช้าสวรรค์ยักษ์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ นำท่านสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง นำท่านถ่ายรูป อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ ป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร และสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ทั้งกลางวันและกลางคืน นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ

Day 5 : เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ให้ท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน