ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลานสกีชิคิไซ หุบเขานรกจิโกคุดานิ นั่งกระเช้า by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
CTS08 : Hokkaido หรูหราพารากอน BY XW

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) นำท่านเดินทางสู่เมือง Asahikawa เดินทางสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เดินทางสู่ลานสกีชิคิไซ ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย อิสระกับการถ่ายรูปวิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) นำท่านสู่ เมืองโอตารุ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นำท่านเดินทางสู่โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ เป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆได้ พิเศษ พาท่านเยี่ยมชม ร้านค้าของสโมสร Consadole Sapporo ต้นสังกัดของ เมสซี่ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักเตะขวัญใจมหาชนชาวไทย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE และเดินทางช้อปปิ้งต่อที่มิตชุย เอาท์เล็ท Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านเยี่ยมชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาปโทยะขึ้นมา จากนั้นนำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น (ไม่รวมค่าเข้าสวนหมี) พาท่านสู่ ย่านเก่าทานุกิโคจิ นำท่านชมชิงช้าสวรรค์ยักษ์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง Day 6 : เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน