ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ by Royal Brunei Airlines 7 วัน 4 คืน
Hashtag London Fun Free ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ BY BI

7 วัน 4 คืน

 อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย2วันเต็ม/นอนลอนดอน4คืนไม่ต้องเปลี่ยนที่พักเที่ยวสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า  ซาลส์บัวรี่ :เสาหินสโตนเฮนจ์ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  บาธ :เที่ยวชมเมืองเก่า  ลอนดอน :หอนาฬิกาบิ๊กเบนมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ทาวเวอร์ออฟลอนดอนจัตุรัสทราฟัลการ์มหาวิหารเซนต์พอล  วินเซอร์ :พระราชวังวินเซอร์(ถ่ายรูปด้านนอก)  ช้อปปิ้งจุใจย่านไนซ์บริดจ์,บิสเตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ  พิเศษ!ลิ้มลองเมนูเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นอันเลื่องชื่อ
 อิสระฟรีเดย์ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม / นอนลอนดอน 4 คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก เที่ยวสบาย ไม่ต้องย้ายกระเป๋า
 ซาลส์บัวรี่ : เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 บาธ : เที่ยวชมเมืองเก่า
 ลอนดอน : หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน จัตุรัสทราฟัลการ์ มหาวิหารเซนต์พอล
 วินเซอร์ : พระราชวังวินเซอร์ (ถ่ายรูปด้านนอก)
 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านไนซ์บริดจ์, บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
 พิเศษ! ลิ้มลองเมนูเป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น อันเลื่องชื่อ

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน