ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หมู่บ้านมัคคะริ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ลานสกีคิโรโระ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ162 : Hokkaido Ski Kamakura ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น Day 2 : นำท่านสู่ เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ จากนั้นเดินทางสู่ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีคิโรโระ ลานสกียอดนิยม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนานุ่มของหิมะ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร Day 3 : นำท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านมัคคะริ เป็นหมู่บ้านในชนบท เน้นการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก ให้ท่านได้หลบอากาศหนาว ทำร่างกายให้อบอุ่นภายในกระท่อมหิมะ พร้อมกับรับประทานอาหารเย็น Day 4 : นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี และช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด เดินทางสู่เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน