ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ สวนฟูกิดาชิ สโนว์โมบิล แช่ออนเซน by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Easy Snow Frozen In Hokkaido BY XW

5 วัน 3 คืน

โรแมนติกที่คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว กล่องดนตรี สักการะศาลเจ้าฮอกไกโด ถ่ายภาพที่ระลึกกับตึกรัฐบาลค่า หอนาพิกาโบราณ พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
Day : 1 พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok Scoot (XW)

Day : 2 นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มม้า NORTHERN HORSE PARK เมืองโทมะโคไม
คุณจะได้สัมผัสกับม้า แถมฟรี!!! สนุกสุดเหวี่ยงกับ Snow Mobile ตะลุยหิมะกันแบบจุใจ - ทะเลสาบโทยะ Lake Toya เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม

Day : 3 นำท่านเดินทางสู่ สวนฟูกิดะชิ มีน้ำพุธรรมชาติให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง - เมืองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่มีกล่องดนตรี (MUSIC BOX) มากมายหลากหลายและงดงาม - มิตซุย เอ้าท์เลท เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย - ช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน Duty Free ให้ท่านได้ซื้อสินค้าของฝากราคาถูก

Day : 4 freeday

Day : 5 นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 - ชม สวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร - ถ่ายภาพกับ ตึกรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี - หอนาฬิกาโบราณ
ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด - เดินทางกลัย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน