ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 15915
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJK-XJ53-A01 : Fukushima No.1 BY XJ
5 วัน 3 คืน

สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 19,876
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,876
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,876
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,876
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,876
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,876
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,876
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,876
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,876
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,876
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,876
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,876
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,876
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,876
18,876