ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุชิมะ สกี ทะเลสาบบอินะวะชิโร เทศกาลคามาคุระ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
HJK-XJ53-A01 : Fukushima No.1 BY XJ

5 วัน 3 คืน

สนุกกับการเล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการปราสาทนกกระเรียนหรือปราสาทสึรุงะ ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณหน้าผาโทโนะเฮทสึริ ชมกระท่อมหิมะณเทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ ช้อปปิ้งจุใจนาริตะอิออนมอลล์ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด อาบน้ำแร่ธรรมชาติFREEWIFIONBUS
สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุชิมะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน