ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ชินจุกุ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
HJT-XJ53-B02 : Tokyo ของมันต้องโดน BY XJ

5 วัน 3 คืน

สกีฟูจิเท็น,วัดพระใหญ่USHIKUDAIBUTSU,วัดอาซากุสะ ชินจุกุ ขาปูยักษ์ ออนเซ็น
สกี ฟูจิเท็น,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU,วัดอาซากุสะ
ชินจุกุ
ขาปูยักษ์
ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน