ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 15909
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJT-XJ53-B02 : Tokyo ของมันต้องโดน BY XJ
5 วัน 3 คืน

สกี ฟูจิเท็น,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU,วัดอาซากุสะ
ชินจุกุ
ขาปูยักษ์
ออนเซ็น

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876 -
07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876 -
09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876 -
10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876 -
12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,876 -
14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876 -
16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876 -
17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876 -
19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 22,876
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876 FULL
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,876
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 22,876
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,876
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 22,876
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,876
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,876
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,876
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 24,876
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,876
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,876
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,876
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,876
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,876
17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,876
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,876
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,876
22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,876
24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,876
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,876
27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,876
28 มี.ค – 01 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 25,876