ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทโอซาก้า วัดโอสุคันนอน by JAPAN AIRLINES 6 วัน 3 คืน
JL801 : “นาโกย่า! มาซิคะ” นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า BY LJ

6 วัน 3 คืน

สุดคุ้ม!!!มีไกด์รถพาเที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระฟรีเดย์พักออนเซ็น สุดคุ้ม!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+เครื่องดื่มเบี่ยร์สาเกไม่อั้นบุฟเฟ่ต์BBQYakinikuชาบูบุฟ พักนากาโนะออนเซ็น1คืนมัตสึโมโต้1คืนนาโกย่า1คืน เดินทางโดยสายการบินJapanAirlines(JL)บินตรงสู่นาโกย่า(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์) กลับจากโอซาก้า(สนามบินคันไซ)น้ำหนักกระเป๋า2ชิ้นไป-กลับชิ้นละ23KG
สุดคุ้ม!!!มีไกด์ รถ พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักออนเซ็น
สุดคุ้ม!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+เครื่องดื่ม เบี่ยร์ สาเกไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ชาบูบุฟ
พักนากาโนะ ออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน นาโกย่า 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) บินตรงสู่นาโกย่า(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)
กลับจากโอซาก้า (สนามบินคันไซ) น้ำหนักกระเป๋า2ชิ้น ไป-กลับ ชิ้นละ 23 KG

ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน