ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

โตเกียว-ฟูจิ BY SQ

6 วัน 3 คืน

• บินโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2018จากTRIPADVISORTRAVELERS • พักโรงแรม4ดาวย่านชินจูกุ2คืน • ภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น • ล่องเรือและนั่งกระเช้าชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด • ชมหมู่บ้านน้ำใส&หมู่บ้านนินจาตามแบบฉบับญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งจุใจณชินจูกุและโกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต • “ลิตเติ้ลเอโดะ”เดินช้อปชิมชิวณย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะและตรอกลูกกวาด • อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น+แช่ออนเซ็น//อิสระท่องเที่ยว1วันเต็ม
• บินโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2018 จาก TRIP ADVISOR TRAVELERS
• พักโรงแรม 4 ดาว ย่านชินจูกุ 2 คืน
• ภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลก อันเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
• ล่องเรือ และ นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
• ชม หมู่บ้านน้ำใส & หมู่บ้านนินจา ตามแบบฉบับญี่ปุ่น
• ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ และ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต
• “ลิตเติ้ลเอโดะ” เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ และ ตรอกลูกกวาด
• อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น // อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน