ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

โตเกียว-ทาคายาม่า-เกียวโต-โอซาก้า BY PR

7 วัน 5 คืน

• ภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น • นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด • ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ(มรดกโลก)ตามแบบฉบับญี่ปุ่น • ร่วมชมขบวนแห่เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริและเทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ • ช้อปปิ้งจุใจณย่านชินจูกุและย่านชินไซบาชิ • อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น+แช่ออนเซ็น2คืน
• ภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลก อันเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
• นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
• ชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ตามแบบฉบับญี่ปุ่น
• ร่วมชมขบวนแห่ เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ และ เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
• ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินจูกุ และ ย่านชินไซบาชิ
• อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน