ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอตารุ เมืองโนโบริเบทสึ ตะลุยหิมะ ณสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Easy Snow Freezing In Hokkaido BY XW

5 วัน 3 คืน

อิสระช้อปปิ้ง 1 วันถนนทานุกิโกจิ ถ่ายภาพที่ระลึกตึกรัฐบาลคำฮอกไกโด สนุกกับกิจกรรมหิมะสุดฟินที่ Kroro Sk Resort พักดิโรโระ รีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
Day : 1 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok Scoot (XW)

Day : 2 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงบนเกาtฮอกไกโด มีทิวทัศน์ที่หลากหลาย - หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ ม

Day : 3 อิสระให้ท่านได้เก็บความประทับใจกับ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับลานสกี พาโนราม่า ท่านสามารถร่วมกิจกรรมที่มีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย - เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เยี่ยมชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม - ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มีกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที่จะทำให้ท่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม - มิตซุย เอ้าท์เลท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย

Day : 4 อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร

Day : 5 นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี - ชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร - ถ่ายภาพกับ ตึกรัฐบาลเก่า อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด - ถ่ายภาพกับ หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด - เดินทางกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอตารุ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน